کمپ مجازی 707 |  نمایشگاه آثار مرتضی حاجیانی

زندگی در اوج

عهد با چشم پر از مهر تو ما می بندیم

كوله بار سفری تا به خدا می بندیم

بست فطرس پر ما را به پر قنداقت

ما پر خویش به امید شفا می بندیم

تا ابد بنده و پا بست تو ما می مانیم

دل بر آن زلف پریشان و رها می بندیم

ما حبیبیم كه چون پیر غلام تو شدیم

سرخ تر در یم خون باز حنا می بندیم

باز بر بام تو بنشسته و پر می گیریم

روزی از نو شده و عشق ز سر می گیریم

دسته :  پوستر

دیدگاه ها

4 × یک =