کمپ مجازی 707 |  نمایشگاه آثار مرتضی حاجیانی

letter4u / نامه رهبر ایران به جوانان اروپا و امریکای شمالی

نامه ای از طرف رهبر ایران به جوانان اروپا و امریکای شمالی

Isn’t freedom of speech a human right؟
It won’t hurt to experience it from this perspective.
It will at least raise questions that will engage you.
“Have you ever received the message of Islam from any sources other than the media?”
Seyyed Ali Khamenei
This is a letter for YOU
Don’t be afraid. Read it.
english.khamenei.ir/ 
#letter4u

بسم الله الرحمن الرحیم
مگر نمی گویند یکی از حقوق انسان ها آزادی بیان و آزادی عقیده هاست؟
پس خوب است از این زاویه هم تجربه اش کنید، و برای لحظه ای هم که شده نگاه دیگری به سوی حقیقت داشته باشید.
حداقل سوال هایی است که ذهن شما را درگیر خواهد کرد.
“آیا تاکنون به جز رسانه ها، پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟”
امام خامنه ای
این نامه برای توست!
لحظه ای باز کن و بخوان!
نترس!!

دسته :  تمام آثار, نمایشگاه, پوستر

دیدگاه ها

18 + 7 =