کمپ مجازی 707 |  نمایشگاه آثار مرتضی حاجیانی

letter4u

“Today, the communication media have removed the geographical borders. Hence, don’t allow them to besiege you within fabricated and mental borders.”

Seyyed Ali Khamenei
21st Jan. 2015

امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند.

بخشی از نامه رهبر انقلاب اسلامی ایران به جوانان اروپا و امریکای شمالی

دسته :  تمام آثار, پوستر

دیدگاه ها

14 − 7 =