کمپ مجازی 707 |  نمایشگاه آثار مرتضی حاجیانی

بخشی از بیانات در مراسم گشايش كنفرانس بين‌المللى حمايت از انتفاضه فلسطين‌ ۱۳۸۰/۰۲/۰4 امروز ديگر كاملاً روشن شده است آنهايى…